maandag 28 maart 2011

Inschrijven voor de vrijmarkt, ballonkaarten en scorekaarten

- Alle kinderen die zich in willen schrijven voor de vrijmarkt;
- Ouders die de collecte hebben gemist en ballonkaarten voor hun kinderen willen ontvangen;
- Ouders van kinderen die nog niet naar het basisonderwijs gaan die graag een scorekaart voor de spellenmiddag voor hun kind willen;

.. kunnen zich melden op dinsdag 26 april vanaf 16.30 tot 17.30 bij  Zuz en ZooZ. Hier zal iemand aanwezig zijn van het Oranje Comité Geertruidenberg.

Collecte groot succes

Een dikke week geleden hield het OC haar jaarlijkse collecte. Met de opbrengsten van de collecte wordt de viering van Koninginnedag voor het grootste gedeelte gefinancierd. Het OC is namelijk geheel afhankelijk van giften, sponsoring en subsidie. Dankzij uw giften kunnen we er weer een mooi oranjefeest van maken dit jaar – Bergenaren, bedankt!

zaterdag 12 maart 2011

Collecte 2011

Vanaf maandag 14 maart komen de leden van het OC weer langs de deuren voor een bijdrage aan de organisatie van de Koninginnedag in Geertruidenberg. Van uw bijdrage worden o.a. de huur en creatie van spellen bekostigd, de prijzen van de ballonwedstrijd en van de spellenmiddag en bijv. schmink. Tijdens de collecte worden de ballonkaarten uitgedeeld.
Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Is er na vrijdag 18 maart niemand langsgeweest? Dan kunt u de ballonkaarten voor uw kinderen afhalen dinsdag 26 april vanaf 16.30 tot 17.30 bij Zuz en ZooZ.

Thema Bekend!

Het thema voor Koninginnedag 2011 is bekend! We gaan met z'n allen er een groot Amerikaans Feest van maken. Aan de slag dus met stars&stripes, het vrijheidsbeeld, cowboys en indianen, rappers, Vegas en Hollywood.